DANE KONTAKTOWE

Bridge Solutions Hub S.A.
ul. Zygmunta Vogla 2A
02-963 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000887045
NIP: 5222967030
Kapitał zakładowy: 1 596 529,00 zł. w całości opłacony
+48 22 123 78 96
biuro@bshub.pl