Podmiot Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Vithea sp. z o.o. A,B na okaziciela 597 150 37,40% 597 150 37,40%
Violeta Sowa-Łaszkiewicz A,B na okaziciela 331 250 20,75% 331 250 20,75%
Fabian Żwirko A na okaziciela 239 540 15,01% 239 540 15,01%
Paweł Cylkowski A,B na okaziciela 146 000 9,14% 146 000 9,14%
Pozostali A,B na okaziciela 282 589 17,70% 282 589 17,70%
Razem 1 596 529 100% 1 596 529 100%