Podmiot Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Vithea sp. z o.o. A,B na okaziciela 597 150 37,4% 597 150 37,4%
Violeta Sowa-Łaszkiewicz A,B na okaziciela 331 250 20,75% 331 250 20,75%
Fabian Żwirko A na okaziciela 225 750 14,14% 225 750 14,14%
Paweł Cylkowski A,B na okaziciela 146 000 9,14% 146 000 9,14%
Pozostali A,B na okaziciela 296 379 18,56% 296 379 18,56%
Razem 1 596 529 100% 1 596 529 100%