Rolę Autoryzowanego Doradcy (AD) dla BSH S.A. pełni:

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000065126, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 8.306.691,00 zł, o numerze NIP: 525-21-99-110.