Bridge Solutions Hub S.A. to dynamiczna spółka technologiczno-marketingowa. Rozwijamy się z pasją inwestując w ludzi z doświadczeniem. Dysponujemy odpowiednim zapleczem ludzkim oraz know-how pozwalającym na stabilny rozwój dużego portfela projektów. Rozwijamy się we własnym zakresie oraz inwestujemy w ciekawe projekty, na różnym etapie rozwoju z obszaru e-commerce, marketplace i nie tylko. Jednocześnie cały czas działamy również jako dom mediowy pod marką Bridge Media, który posiada zintegrowaną ofertę Marketingu 360. Największy nacisk kładziemy na nowoczesne dziedziny, jak Performance Marketing oraz Automated Marketing.

 

 

 

                                                                        BSHub w mediach

Rozwijamy się w kilku podstawowych obszarach:

e-commerce

koszyk-ecommerce-h170

eCommerce: Jesteśmy HUBem nowych projektów technologicznych w obszarach megatrendów eCommerce, Marketplace, Social Commerce. Mamy ciągle rozwijany portfel projektów in-housowych oraz pipeline inwestycji kapitałowych, które dodatkowo poszerzają nasz portfel (zobacz: Portfolio). Mamy ambicję stać się multisektorową platformą akceleracji projektów i rozwiązań webowych zarówno na etapach preseed/seed jak i późniejszych.

marketing 360

kompas-marketing360-h130

Marketing 360: poprzez naszą markę Bridge Media na bazie wieloletniego doświadczenia łączymy zarówno usługi marketingu offline (outdoor, TV, radio, prasa) oraz online (Performance Marketing, Social Media, Mobile Marketing, SEM, SEO, Display). Tworzymy też zintegrowane strategie marketingowe. Posiadamy ciągle rozwijany własny zespół specjalistów oraz współpracujemy z wieloma partnerami zewnętrznymi, co maksymalnie przyspiesza i uelastycznia nasze działania.

Historia&Wizja

Historia Bridge Solutions Hub S.A. rozpoczęła się w 2010r., kiedy to powstał dom mediowy Bridge Media. Przez ponad 10 lat spółka przeprowadziła setki kampanii mediowych dla szerokiej palety klientów na różnych platformach. Dostrzegając zmiany zachodzące na rynku nowych technologii oraz w obszarze digital/e-commerce właściciele postanowili ukierunkować działania rozwojowe i inwestycyjne spółki na rozwój własnego zaplecza IT oraz zwiększyć nacisk na Online Marketing oraz inwestycje w nowe rozwiązania megatrendu eCommerce. To stworzyło połączenie trzech kluczowych składników, pozwalających nam skutecznie rozwijać i komercjalizować nasze projekty.

Obecna wizja Bridge Solutions Hub S.A. polega na zbudowaniu silnej pozycji w 3 obszarach:

  1. Dostarczanie swoim akcjonariuszom atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji własnych w projekty z szeroko rozumianego rynku eCommerce/digital.
  2. Wiarygodne źródło know-how i wsparcia projetkowego dla podmiotów, które chcą rozwijać swoje projekty eCommerce/digital.
  3. Nowoczesny, butikowy dom mediowy z usługami marketingu zintegrowanego, szczególnie z bardzo mocnymi kompetencjami w performance marketingu oraz wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii IT, które są kluczowe w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Chcemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w zmianach, które przechodzą lub dopiero które są przed nimi w zakresie pozyskiwania klientów na różnych platformach online/internetowych.

W co inwestujemy*

Bridge Solutions Hub S.A. wypełnia niszę, w której nowe lub istniejące niedługi czas projekty borykają się nie tylko z pozyskaniem kapitału, ale też partnerów, którzy wykażą się zrozumieniem rozwijanego pomysłu lub biznesu i wsparciem merytorycznym w kluczowych obszarach. Inwestujemy głównie w:

Posiadamy doświadczony zespół managerów, specjalistów IT oraz marketingu, który pozwala tworzyć i komercjalizować projekty technologiczne. Obecnie spółka skupia się na rozwoju 3 projektach własnych, z których najbardziej zaawansowany to platforma Wpadaj.pl.

Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz jak zacząć lub nie masz na to kapitału? Napisz do nas , a my sprawdzimy, czy możemy Ci pomóc. Mamy doświadczenie nie tylko w inwestowaniu, ale również w “nie inwestowaniu” a to oznacza, że jesteśmy w stanie ocenić, na ile Twój pomysł ma szansę powodzenia.

Twój pomysł na biznes działa, ale widzisz możliwości, które wymagają wsparcia kapitałowego i know-how, aby osiągnąć kolejny etap? Napisz do nas, a wspólnie ocenimy, czy możemy pójść razem dalej. Nasze know how, zespół i zaplecze kapitałowe, to być może to, czego potrzebuje Twój biznes, aby zrobić kolejny krok zgodnie z Twoją wizją.

Twój biznes potrzebuje zmian w stronę digital lub e-commerce? Napisz do nas, wspólnie poszukamy synergii i sposobu, jak możemy przetransferować Twoją firmę do nowej rzeczywistości.

* Potencjalne inwestycje, w które angażuje się BSH S.A. mają charakter stricte holdingowy i służą rozwojowi grupy kapitałowej. BSH S.A. nie jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

BSHub w mediach