Rolę animatora dla akcji lub praw do akcji (PDA) BSH S.A. pełni:

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.796.924 zł.