• Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

– raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2022 – 14 lutego,
– raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2023 – 15 maja,
– raport roczny za rok obrotowy 2022 – 31 maja,
– raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2023 – 14 sierpnia,
– raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2023 – 14 listopada.

 

  • 7 czerwca-3 sierpnia 2021 roku: publiczna emisja akcji Bridge Solutions Hub S.A.. Więcej na: zainwestuj.wpadaj.pl

 

  • 22 grudnia 2022: debiut BSH na rynku New Connect