Rolę Autoryzowanego Doradcy (AD) dla BSH S.A. pełni:

 

Pactum S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 13A/2, 31-514 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000698724, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 100.000,00 zł, o numerze NIP: 6751620551, tel: +48 732 641 403, e-mail: kontakt@pactumsa.pl